Looduslaager Kurtna järvestikus

Looduslaager Kurtna järvestikus

 

 

Tänu Keskonnainvetseeringute toetusele toimus 08.-09.septembril gümnaasiumi looduse õppesuuna õpilaste Looduslaager Kurtnas. Laagris oldi keset Kurtna järvestikku. 10-12.kl. õpilased tutvusid ümbuskonnaga ja Kurtna järvestikuga. Oli ekskursioon, kus õpilased vaatasid Kose tuhaplatood, Pannjärve liivakarjääri, järvestiku tehnoloogilise vee kanalit, Puhatu turbavälja, külastasid Vasavere veehaaret.

Õpilased õppisid eraldama liiva ja turbast.  Õpilased viisid läbi veealuse elu uuringuid. Uurisid, kuidas loodusressursside kasutamine mõjub keskkonnale. Praktilise töö teostamiseks vee-elustiku ja veereziimi uurimisel kasutasid õpilased abivahendeid: LabQuest andmekogujad, pH sensor, temperatuurisensor, valguse sensor.   

Esimene laagripäev lõppes viktoriiniga, kus õpilased said demonstreerida päeva jooksul omandatud teadmisi.

Õpilased said palju kasulikku ja informatiivset teavet. Õpilased olid tänulikud hästi organiseeritud laagri eest ning saadud teadmiste eest.

 

 

Irina Ivanova