Karjääriteenused

Kasulik info karjääri kujundamise kohta (Eesti Töötukassa)

Eesti kõrghariduse struktuur

Kõrgkoolid Eestis

Rakenduskõrgharidus Eestis

Kutsehariduse õppimisvõimalused

 

Tulemused
Gümnaasiumi lõpetaja

  1. mõistab muutuva töömaailma kontseptsiooni ja jälgib tööturu tendentse, oskab tööd otsida ja tööjõuturul konkureerida, on huvitunud vajalike oskuste edasiarendamisest;
  2. tunneb huvi erinevate elukutse, nende jaoks vajalike omaduste ja oskuste vastu ning oskab leida infot ametite ja vastavate haridusvõimaluste kohta;
  3. oskab teha esialgseid pikema- ja lühemaajalisi karjääriplaane, analüüsides oma isiksuse omadusi ning oskusi, väärtushinnanguid ja edukriteeriume;
  4. omab esmaseid teadmisi tööseadusandlusest;
  5. oskab vajadusel abi saamiseks spetsialisti poole pöörduda;
  6. mõistab oma vastutust karjääriotsuste tegemisel, kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta.


Karjäärikoordinaator on Galina Šutikova