Õppesuunad

Sillamäe Gümnaasium - õpilased valivad meid!
Õppevormid:
• STATSIONAARNE ÕPE
• MITTESTATSIONAARNE ÕPE
Õppekeel: eesti keel • 60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.