Õppetoolid ja koordinaatorid

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolides ja töörühmades.

Õppetoolidevahelist koostööd koordineerib gümnaasiumi Õppenõukogu õppekava töörühm:

Õppetool on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on

  • toetada õpetajate professionaalset  arengut,
  • edendada ainevaldkonna  õpetajate metoodikaalast koostööd ning
  • toetada õpilaste huvi ainevaldkonna kursuste õppimise vastu.

Õppetoolide tegutsemise kord on siin

ÕPPETOOLIDE JUHID JA KOORDINAATORID:

Õppetoolide juhid:  
Matemaatika ja IT-õppetool Marina Aleksejeva
Loodusainete õppetool Julia Zahharova
Inglise keele õpetajate aineühendus Jelizaveta Ivanova
Eesti keele kui teise keele õpetajate aineühendus Marianne Kivimurd-Tarelkina
Sotsiaalainete õppetool Aive Küng
Valdkondade koordinaatorid:  
Ettevõtliku kooli koordinaator

Elizaveta Shilman

Sporditöö koordinaator Dmitri Vinogradov

Tervist edendava kooli koordinaator

Irina Ivanova

Uurimistööde koordinaator

Natalja Tšehhomova