Uurimistööde koostamine ja kaitsmine

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik koostada ja kaitsta uurimistöö või praktiline töö.

Uurimistöö koostamist toetavad kursused "Uurimistöö alused" ja "Arvuti kasutamine uurimistöös". Uurimistööd koostamist juhendab õpetaja. 

Uurimistöö kaitsmisele eelneb uurimistöö eelkaitsmine, mille korraldab õppeasuuna juht.

Igal õppeaastal koostatakse uurimistööde koostamise ajakava