JUUBELIBALL

KEVAD

TALV

previous next

Head teed, X lennu abituriendid 2022!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetas 20.juuni õppenõukogu otsusega 73 abiturienti, neist 64 statsionaarses ja 9 mittestatsionaarses õppes. Kuldmedaliga lõpetas kolm ja hõbemedaliga samuti kolm õpilast. Gõmnaasiumi lõpetamiseks pidid õpilased omandama teadmised vähemalt 96 kursusel ja sooritama edukalt kolm riigieksamit, tegema ühe koolieksami ja koostama uurimistöö.

Lõpuaktus toimus 21.juunil Sillamäe Kultuurikeskuses. Lõpuaktusele saabusid abituriendid juba traditsiooniks saanud lõbusas rongkäigus läbi linna. Lõpuaktusel tervitasid ja õnnitlesid abituriente Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ja linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Vladimir Võssotski. Linnavalitsus andis parimatele õppijatele üle medalid ja hinnalised kingitused.

Soovime kõigile lõpetanutele ilusat suvepuhkust ja uusi väljakutseid edasiõppimisel. Täname lapsevanemaid koostöö eest. Tunnustame meie abiturientide praeguseid õpetajaid gümnaasiumis ja varasemaid õpetajaid põhikoolides. 

Tuult tiibadesse X lend 2022!

Talendid meie seas

Eesti keel

Igal aastal toimuvad gümnaasiumis erinevad üritused, kus meie gümnasistid üllatavad oma võimetega ja ilmnevad andekate noortena. Aga paljud loominguliste võimetega õpilased ei saa end alati avada ja oma andeid näidata. Sellepärast tuli mõte viia läbi projekt "Talendid meie seas". Eesmärk oli välja selgitada andekad õpilased ja anda neile võimalus oma andeid realiseerida.
Projekti elluviimiseks korraldati töötoad, kus juhendajateks olid gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ja õpilaste rollis olid kümnenda klassi õpilased. Korraldamisel abistasid üheteistkümnenda klassi õpilased.

Rände teemapäev "Jagatud teekonnad" Sillamäe Gümnaasiumi 10. klassidele

Eesti keel

8. juunil 2022 oli Sillamäe Gümnaasiumis viie erineva õpitoaga rände erinevaid aspekte käsitlev teemapäev peamiselt 10. klasside õpilastele. Esimeses õpitoas õpetaja Julia Zahharova juhendamisel arutleti kliima ja rände seoste üle. Teine õpituba Aive Küngi juhendamisel keskendus rände peamistele põhjustele tänapäeva maailmas. Kolmandas õpitoas sai proovida põnevaid seadmeid, teemaks rände mõjud muusika arengule meie ühe külalise Karel Kasaku juhendusel. Neljas õpituba tutvustas Lähis-Ida kööki, kus Jamala õpetas tegema hummust ja araabiapärast salatit.

Lehed