Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Tuult tiibadesse, IX lend!

Eesti keel

18.juunil anti Sillamäe Gümnaasiumi lõpuaktusel tunnistused gümnaasiumi lõpetamise puhul üle 87 abituriendile. Üheksale neist andis linnapea Tõnis Kalberg üle ka medalid- neljale kuldse ja viiele õpilasele hõbedase. 

Suur tänu kõigile, kes õpilaste arengu nimel on pingutanud ja pühendunult ka edaspidi seda teevad. Õnnitleme lõpetajaid - nüüdsest on nad gümnaasiumi vilistlased. Olgu kõik uksed neile nüüd valla! Tuult tiibadesse!

 

Lõppenud on õppeperiood, ees on lõpuaktus ja uute õpilaste vastuvõtt

Eesti keel

11.juunil sai läbi 2020/2021 õa õppeperiood, kuid õppeaasta veel kestab. Õppenõukogu otsustas 11.juunil neile õpilastele, kellel distantsõppe tõttu jäid mõnes aines õpitulemused saavutamata, pikendada õppeperioodi kuni 17.juunini. Õpilastel on võimalik nädala jooksul saada konsultatsiooni ja parandada oma õppetulemusi.

Aasta üks olulisemaid sündmusi on aga lõpuaktus. Gümnaasiumi üheksandas lennus lõpetab ligemale 90 abiturienti - nii arvukat lendu pole Sillamäe gümnaasiumis veel olnud. Medalitega lõpetab üheksa õpilast. Lõpuaktuse korraldame 18.juunil Spordikompleksis KALEV.

Soovime 10.ja 11.klasside õpilastele toredat ja kosutavat suvevaheaega ja abiturientidele tuult tiibadesse ja uute väljakutsetega hakkama saamist!

Õpetajad on tööl kuni 18.juunini. Uute õpilaste dokumentde vastuvõtt toiub kuni 28.juunini, 30.juuniks selgub uue õppeaasta 10.klasside õpilaste nimekiri.

 

Abiturientidel lõppesid riigieksamid, õppetöö gümnaasiumis kestab kuni 11.juunini

Eesti keel

Reedel 21.mail oli meie abituuriumil kolmas, viimane riigieksam. Eelmisel nädalal käisid ülepäeva vaheldumisi koolis kontaktõppel 10. ja 11.klassid. Alates 2Uuel nädalal jätkub õppetöö korraldus riskide vähendamise eesmärgil samamoodi- esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel õpivad koolis 10. klassid ja teisipäeval, neljapäeval 11.klassid. Klassidel, kes pole koolis on õppetöö korraldatud e-õppena.

Alates 24. maist hakatakse renoveerima gümnaasiumi sööklat ja kööki, mistõttu on õpilaste toitlustamine ümber korraldatud. Õpilased saavad igal koolipäeval toidupaki. 

30.mail algaval nädalal toimuvad 10. ja 11.klassidel tasemetestid matemaatikas, inglise ja eesti keeles. Samuti toimuvad samal nädalal lõppevate kursuste arvestused ja tagasiside tunnid.

Gümnaasium lõpetab õppeperioodi värskes õhus matkaga Orava tallu ja viimasel päeval saadavad klassijuhatajad- mentorid oma õpilased teenitud suvepuhkusele. Abituuriumi lõpuaktus toimub 18.juunil.

Uute gümnasistide vastuvõtumaraton kestab 30.juunini. Möödas on juba registreerimise ja esseevoor ning kirjutatud on sisseastumistest. Ees on vestlused ja lõputunnistuste  esitamise aeg. Tänavu kandideerib Sillamäe Gümnaasiumisse rekordarv põhikoolide lõpetajaid. 

Lehed