TALV

Spordipäev 2021

Rakett69

previous next

Kodanikunädal 2021

Eesti keel

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis möödus aktiivselt. 10. klasside inimeseõpetuse tundides toimusid nädala vältel rollimängud õpetaja Marina Orikova juhendamisel. Harjutus andis osalejatele võimaluse kogeda tavapärasest erinevat rolli ühiskonnas. Kogemus teistsugusest rollist arendas õpilastes empaatiat erinevuste suhtes. See meetod aitab teadvustada reaalselt eksisteerivat ebavõrdsust kaasaegses maailmas ja sellest tulenevat diskrimineerimist - me oleme võrdsed, kuid mõned meist on võrdsemad.

Kodanikunädal Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium ettevõtliku koolina tähtsustab iga õpilase üldpädevuste arendamist. Traditsiooniliselt korraldavad gümnaasiumi õpetajad koos õpilastega kodanikupäeva paiku nn sotsiaalainete nädala ehk Kodanikunädala.

Käesoleval aastal korraldame kodanikunädala 22.-26.novembrini.

Reaalainete nädal 2021

Eesti keel

Reaalainete nädal 8.-12. november 2021

 

Meie gümnaasiumis on juba traditsiooniks saanud igal õppeaastal reaalteaduste nädala läbi viimine. Sel õppeaastal möödus see deviisi all "Sa oled parim”. Igal üritusel, mis oli kavas, oli õpilastel võimalus näidata oma andeid, võimeid, teadmisi ja oskusi.

Robolahing Kiviõlis

Eesti keel

6. novembril toimus Kiviõli Keemiatööstuses AHHAA teaduskeskuse korraldatud iseehitatud lahingurobotite võistlus AHHAA Robolahing. Juba viiendat korda toimuv võistlus, mis sel korral Ida-Virumaal maha peeti, populariseerib tehnoloogia ning veel täpsemalt robootika valdkonda. Kokku võistles lahinguväljal 24 robotit, kelle loomise taga on kokku üle 80 inimese eri meeskondades.

Lehed