SG11

TALV 2023

ÕPETAJATE PÄEV 2022

previous next

Sillamäe Gümnaasiumis algas uute õpilaste vastuvõtt

Eesti keel

Vastuvõtu I infotund toimub juba 22.märtsil kl 18 zoomis. Zoomi link on siin.

 

Sillamäe Gümnaasium, esimene puhas gümnaasium Ida-Virumaal, jätkab 1.septembril tegevust riigigümnaasiumina. Gümnaasiumi uus asukoht alates septembrist on Sillamäe linn, Tallinna mnt 13- praegune IVKHK Sillamäe õppehoone.

Gümnaasium võtab uuel õppeaastal vastu 100 uut õpilast. Oodatud on põhikoolide lõpetajad igast Ida-Virumaa põhikoolist Narvast Kiviõlini, Iisakust Jõhvini. Kaugemalt tulnud õpilased saavad õppeperioodil kasutada õpilaskodu, korraldatud on koolibuss.

Sillamäe Gümnaasiumis on väga head õppimise ja enesearengu võimalused - rohkel valikkursuseid neljal õppesuunal, professionaalsed õpetajad. Võimalus õppida aineid eesti keeles, aga samuti vene, inglise, prantsuse jt keeltes.

Gümnaasiumisse õppima kandideerimiseks palume täita registreerimisleht. Järgnevad testimine ja vestlus.

Sisseastumiseks registreerimise link asub siin 

Info gümnaasiumi vastuvõtu kohta asub siin

Sillamäe Gümnaasium noortemessil Orientiir

Eesti keel

17.märtsil toimus Narvas kohaliku noortekeskuse poolt korraldatud infomess Orientiir. Sillamäe Gümnaasium on sellisel üritusel osalenud juba päris algusest saadik. Olime oma õpilastega loodavat gümnaasiumi tutvustams juba 2012. aasta kevadel. Osalesime ka seekord- nüüd juba vahetult enne seda kui riigigümnaasiumiks üle läheme.

Aitäh meie vahvatele õpilasesinduse liikmetele ja sekretär Juliale ning õpetaja Margit Karinale, kes vapralt meie gümnaasiumit kõrvuti Narva linna gümnaasiumidega noortele tutvustasid. 

Ootame sel aastal meie gümnaasiumisse õppima 100 uut õpilast. Uuel õppeaastal alustame riigigümnaasiumina uues õppehoones Sillamäel aadressil Tallinna mnt 13. Õpilastele avanevad uued võimalused mitmekülgseks ja kvaliteetseks õppeks.  Jätkame koostööd kõrgkoolidega, IVKHK-ga ja uuel õppeaastal ka kõigi riigigümnaasiumidega Eestis. Ootame põhikoolilõpetajaid igast koolist Ida-Virumaalt. Meil on võimalus ööbida ka õpilaskodus, kaugemalt tulnud õpilasi toob Sillamäele koolibuss.

Uute gümnasistide vastuvõtt algab juba 20.märtsil. Vastuvõtu kohta loe infot siin

Sillamäe Gümnaasiumi pidamise üleandmine

Eesti keel

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõikest 6, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

3. märtsil 2023 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sillamäe Linnavalitsus halduslepingu, mille alusel antakse Sillamäe Gümnaasiumi pidamine üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2023.

Õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas, jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad õppima asusid.

Head rahvusvahelist naistepäeva

Eesti keel

Õnnitlused kõigile rahvusvahelise naistepäeva puhul! Naistepäeval mõtlema ja räägime taas väärtustest. Räägime traditsioonidest, ajaloost, ühiskonna arengutest ja inimeste erinevatest rollidest. Sel päeval on saanud traditsiooniks õnnitleda naisi ja soovida õnne! Teeme seda meiegi!

Eesti Vabariigi sünnipäevaaktus

Eesti keel

23. veebruaril toimus Sillamäe Gümnaasiumis pidulik EV sünnipäevaaktus. Nagu alati, algas üritus gümnaasiumi lipu sissetoomisega ja EV hümniga. 

Eesti Vabariik sündis läbi vabadusvõitluse 1918.aastal. 

105 aastat tagasi,  24. veebruaril 1918.aastal, kuulutati Eestit iseseisvaks riigiks.

Aastapäevakõnega esinesid direktor Arno Kaseniit ja õpilasesinduse president Marija Kashnova. 

Lehed