ORAVA TALU 2022

X lend

JUUBELIBALL

previous next

Sillamäe Gümnaasium alustab 1.septembril

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium alustab 2022/2023 õppeaastat 1.septembril.

kl 9.15 on koolimajja oodatud 10.klassid

11. ja 12.klassid on oodatud koolimajja kl 9.45

Õppeaasta avaaktus toimub gümnaasiumi aulas kl 10.

Peale aktust jätkuvad tunnid vastavalt 1.septembri tunniplaanile.

Vt soovituslik transpordigraafik õpilastele väljastpoolt Sillamäe linna (õpilased Ahtmest, Jõhvist ja Kohtla-Järvelt)

Bussiliikluse info Ühistranspordikeskuse lehel siin 

Täiendav info kantselei@sillamaegymn.edu.ee

Head suvevaheaega, varsti taas kooli!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi koolipere on suvepuhkusel 1.juulist kuni 15.augustini. Õpilaste suvevaheaeg algas juba 14.juunist, õpetajad said suvepuhkusele 23.juunil ning spetsialistid ja majanduspersonal 1.juulist.

Kantselei on avatud 8.-12.augustini kl 9-13. Alates 15.augustist on kantselei avatud kl 9-15.

Gümnaasium alustab 11.õppeaastat taas 1.septembril kl 8.30.

Koolialguse pidulik aktus 10.klassidele toimub 1.septembril kl 10.

Rohkem informatsiooni tel 3929047, e-post kantselei@sillamaegymn.edu.ee

Video direktori intervjuuga asub siin https://youtu.be/liG0rNQ6n7M

Head teed, X lennu abituriendid 2022!

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetas 20.juuni õppenõukogu otsusega 73 abiturienti, neist 64 statsionaarses ja 9 mittestatsionaarses õppes. Kuldmedaliga lõpetas kolm ja hõbemedaliga samuti kolm õpilast. Gõmnaasiumi lõpetamiseks pidid õpilased omandama teadmised vähemalt 96 kursusel ja sooritama edukalt kolm riigieksamit, tegema ühe koolieksami ja koostama uurimistöö.

Lõpuaktus toimus 21.juunil Sillamäe Kultuurikeskuses. Lõpuaktusele saabusid abituriendid juba traditsiooniks saanud lõbusas rongkäigus läbi linna. Lõpuaktusel tervitasid ja õnnitlesid abituriente Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ja linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Vladimir Võssotski. Linnavalitsus andis parimatele õppijatele üle medalid ja hinnalised kingitused.

Soovime kõigile lõpetanutele ilusat suvepuhkust ja uusi väljakutseid edasiõppimisel. Täname lapsevanemaid koostöö eest. Tunnustame meie abiturientide praeguseid õpetajaid gümnaasiumis ja varasemaid õpetajaid põhikoolides. 

Tuult tiibadesse X lend 2022!

Talendid meie seas

Eesti keel

Igal aastal toimuvad gümnaasiumis erinevad üritused, kus meie gümnasistid üllatavad oma võimetega ja ilmnevad andekate noortena. Aga paljud loominguliste võimetega õpilased ei saa end alati avada ja oma andeid näidata. Sellepärast tuli mõte viia läbi projekt "Talendid meie seas". Eesmärk oli välja selgitada andekad õpilased ja anda neile võimalus oma andeid realiseerida.
Projekti elluviimiseks korraldati töötoad, kus juhendajateks olid gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ja õpilaste rollis olid kümnenda klassi õpilased. Korraldamisel abistasid üheteistkümnenda klassi õpilased.

Lehed