JUUBELIBALL

KEVAD

TALV

previous next

Sillamäe Gümnaasiumi 2022/2023 õa õpilaste vastuvõtmine

Sillamäe Gümnaasiumisse õppima asumiseks

 25. aprill - 31. mai 2022 täidavad gümnaasiumisse õppima soovijad registreerimisankeedi.

  • 4. juunil kl 10-12 toimub sisseastumistest (veebipõhine test) 
  • 07.-10. juunil toimuvad sisseastumisvestlused*
  • vestlusele tulekul esitavad õpilased 9. klassi hinnetelehe väljavõtte.

*Vestlused kooli vastuvõtukomisjoni, direktori või õppenõustajatega toimuvad veebikeskkonnas või gümnaasiumis (sõltub olukorrast).

 Kuni 30. juunini 2022 esitab õpilase vanem gümnaasiumisse vastuvõtu taotluse (võimalik nii digitaalselt allkirjastatuna kui ka paberkandjal).

Vastuvõtul nõutavad dokumendid:

  • isikut tõendav dokument (lapse ja vanema)
  • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • pildid (3x4)
  • immuniseerimise pass
  • tervisetõend perearstilt

Sillamäe Gümnaasiumi õppesuundade ja õppemoodulite tutvustusi loe siit.

Enne gümnaasiumisse õppima asumist peab õpilane (ja soovitavalt ka lapsevanem) tutvuma gümnaasiumi kodukorraga.

Täiendav info: e-post sisseastumine@sillamaegymn.edu.ee , tel: 5749 4708.

Vaata Sillamäe Gümnaasiumi direktori intervjuud ESN-ile siin

Eesti keel

Rände teemapäev "Jagatud teekonnad" Sillamäe Gümnaasiumis

Eesti keel

13. mail 2022 oli Sillamäe Gümnaasiumis nelja erineva õpitoaga rände erinevaid aspekte käsitlev teemapäev peamiselt 11. klasside õpilastele. Esimeses õpitoas õpetaja Julia Zahharova juhendamisel arutleti kliima ja rände seoste üle. Teine õpituba Aive Küngi juhendamisel keskendus rände peamistele põhjustele tänapäeva maailmas. Kolmandas õpitoas sai proovida põnevaid seadmeid, kus teemaks rände mõjud muusika arengule meie ühe külalise Karel Kasaku juhendusel. Neljas õpituba tutvustas Lähis-Ida kööki, kus Jamala õpetas tegema hummust ja araabiapärast salatit.

Osalemine Ida-Virumaa uurimistööde konkursil

Eesti keel

Kaks meie gümnaasiumi õpilast osalesid Ida-Virumaa gümnaasiumiõpilaste LTT ja ettevõtluse uurimistööde konkursil, mis oli korraldatud TalTech Virumaa kolledži poolt.
Suur rõõm on anda teada, et komisjon valis Alina Pistšassova 10A uurimistöö "Null jäätmeid" üheks parimaks ehk see pääses esikolmikusse. Lõplik tulemus selgus üliõpilaskonverentsil "Tulevikuharidus Ida-Virumaalt" 12. mail TalTech Virumaa kolledžis, kus Alina esines ettekandega. Teda tunnustati auhindade ja tänukirjaga 3. koha eest.

Inseneeria inspiratsioonipäev TalTech Virumaa kolledžis

Eesti keel

Solaride Akadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Virumaa kolledž korraldasid 13. mail maakonna noortele inspiratsioonipäeva "INSENEERIA – väljasurev teadusharu või uus popp eriala?", kus osalesid ka Sillamäe gümnaasiumi inseneeria valikkursuse õpilased. Päeva jooksul oli võimalik tutvuda päikeseauto ülesehitusega ning võtta mõõtu ülesannete lahendamisel. Lisaks esinesid õpilastele inspiratsioonikõnedega Fractory ettevõtte mehaanikainsener Riido Kolosov ja AuveTechi juhatuseliige Mari-Ly Klaats.

Lehed