Gümnaasiumisse vastuvõtt

Gümnaasiumisse vastuvõtt

Eesti keele nädal

8. Noorteball

previous next

Gümnaasiumi teadushuvi suvekooli registreerus palju noori

Eesti keel

25.juunist kuni 30.juunini toimub Sillamäe Gümnaasiumis teadushuvi suvekool. Õpime ka suvel, aga vabamas ja lõbusamas vormis. Laagrisse registreerus pea 30 last Sillamäe põhikoolidest ja gümnaasiumist.

Bioloogia ja keemia huvitoas õpitakse tundma mitmekesist mereäärset loodust, kivimeid, taimi. Robootika huvitoas tegeletakse legorobotite kokkupanemisega. Majanduse ja ettevõtlikkuse huvitoas tegeletakse rahatarkuse ja ettevõtluse teemadega. Reedel külastati Sillamäe töötukassa bürood ja kuulati põhjalikku ülevaadet tööotsingutest ja tööpakkumistest. Majanduse huvitoas osalevad õpilased lõid oma väikefirmad ja tegutsevad "äritänaval". 

Suvekooli toetavad HTM, Teadushuvihariduse Liit, Sillamäe linnavalitsus ja loomulikult ka laste vanemad! Loodame, et selline suvekool toimub ka järgnevatel suvevaheaegadel, aga miks mitte ka sügis-talvistel koolivaheaegadel.

Head uut õppeveerandit

Eesti keel

Head Sillamäe Gümnaasiumi õpilased, vanemad ja õpetajad!

Viies ja viimane õppeveerand sai täna alguse, kahjuks ikka veel eriolukorras. Jätkame nii nagu enne koolivaheaega - distantsõppel, kasutades e-keskkondi ja suuremal määral individuaalset õppimist. Loodan, et sellisel õppel on teie jaoks ka positiivseid aspekte - iseseisev, omas tempos ja vajaliku süvenemisega ning digivahendite abiga  õppimine on tänapäevases infoühiskonnas vajalik oskus. 

Õpime tunniplaani järgi kuni 15.maini, alates 18.maist juba pigem individuaalsete kavade kohaselt. 15.maiks peaksime lõpetama pooleliolevad kursused. 

Abituuriumile soovin veel jätkuvat motivatsioooni see viimane õppeveerand õppida niipalju kui võimalik, et edaspidi oleks teil head võimalused haridusteed jätkata. Loodame parimat!

Head õppimisjaksu ja olgem terved!

Arno Kaseniit

direktor

Vabariigi Valitsus pikendas eriolukorda

Eesti keel

Valitsus otsustas 24.aprillil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud).

...

Valitsus pikendas riigis kehtivat eriolukorda, et oleks jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud. Meetmed on jätkuvalt põhjendatud, arvestades, et Eestis tuvastatakse üha uusi nakatunuid ja haiguskoldeid.

...

Nii valitsus kui ka eriolukorra juht on kehtestanud viiruse leviku kontrolli all hoidmiseks mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas liikumispiiranguid ja viibimiskeelde. Eriolukorra meetmetest saab ülevaate aadressil https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Lisaks eriolukorra pikendamisele pikendas valitsus ka eriolukorras kehtestatud meetmed 17. maini 2020 https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kinnitas-eriolukorra-meetmed.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/korraldus_76.pdf (PDF)

Rohkem loe siin

 

Sillamäe Gümnaasiumi lõpetab 2020.aastal poolsada abiturienti

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium tähistas jaanuarikuus 8ndat sünnipäeva. 2020.aastal lõpetab gümnaasiumi juba VIII lend - poolsada noort inimest. Kolm aastat kestnud õpingud on läbi saanud. Olime rõõmsad kui 2017. aasta 1.septembril alustas õpinguid veidi üle 40 õpilase. Täna rõõmustame, et ligemale poolsada abiturienti saab kätte gümnaasiumi lõputunnistuse. Kolm õpilast suutsid õppida vaid viitele ja saavad õppenõukogu otsusega kuldmedalid, kaheksa abiturienti saavad õpitulemuste põhjal hõbemedali.Õpilased õppisid kolme aasta jooksul 20 erinevas aines kokku üle 100 kursuse.  Lõputunnised antakse kätte gümnaasiumi pidulikul lõpuaktusel Sillamäe Kultuurikeskuses 12.juunil.

Soovin meie õpilastele head suvepuhkust! 10. ja 11.klasside lõpetajatega ja uute õpilastega kohtume peale suvevaheaega juba 1.septembril 2020.

Aitäh meie õpetajatele hea töö eest, aitäh meie lapsevanematele õpilaste toetamisel ja aitäh Haridus- ja Teadusministeeriumile ning kooli pidajale Sillamä linnale gümnaasiumi igakülgse toetuse eest!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed