Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Distantsõpe jätkub! Uus õppeveerand algab karjäärinädalaga

Distantsõpe jätkub!

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud tavapäraseks korraldada teemanädalaid, nii aine kui üldpädevuste teemalisi. Oluliseks teemaks on gümnaasiumis aga karjäärinõustamine. Uus koolinädal, mis jätkub veel mõned nädalad distantsõppel, algab karjäärinädalaga. 

Karjäärinädalal on kavas koostöös Töötukassaga mitmed töötoad, samuti kohtumised vilistlastega. 

Head uut kooliveerandit kõigile!

Eesti keel

Gümnaasiumis on algamas koolivaheaeg ja eksamite periood

Eesti keel

Juba homsest, 17.aprillist lähevad gümnasistid taas koolivaheajale, seekord viimasele enne suvevaheaega. Pea kogu IV veerandi jooksul õppisime distantsõppel. Koolivaheajalt tagasi tuleme 26.aprillil. 12.klassidele on aga koolivaheaeg juba esimese riigieksami - eesti keele teise keelena sooritamise aeg.

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt ei ole sellel õppeaastal riigieksamite sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimus. Kõigil, kes soovivad jätkata õpinguid kõrgkoolis on siiski soovitav riigieksamid sooritada, sest kõrgkoolide sisseastumisel on üheks vastuvõtukriteeriumiks gümnaasiumi riigieksamite tulemused.

Soovin meie abituuriumi õpilastele edukaid eksameid! 10. ja 11.klasside õpilastele aga kosutavat õppepuhkust! Põhikoolide lõpetajaid aga kutsun ennast registreerima õppima Sillamäe Gümnaasiumisse!

Olgem terved!

Arno Kaseniit

direktor

Uute õpilaste vastuvõtt

Info sisseastujatele

5.mail kl 18 toimub Infotund sisseastujatele. 

Registreerimine https://forms.gle/PXfVMfLXUxntvWvy5

 

 Sisseastuja tegevused gümnaasiumisse õppima asumiseks

 05.-30. aprill 2021

Täidavad gümnaasiumisse õppima soovijad registreerimisankeedi (https://forms.gle/4GcPbXprpeN15Djh9).

 03.-21. mai 2021

  • Akadeemiline test (test tehakse veebis) 8.mail kl 10-12
  • Sisseastuja vestlus ja testi tagasiside.* maikuus vastavalt kokkuleppele.

     * Vestlused kooli vastuvõtukomisjoni, direktori või õppenõustajatega toimuvad veebikeskkonnas või gümnaasiumis (sõltub olukorrast).

Loe lähemalt

Eesti keel

Gümnaasium jääb distantsõppele, ülikoolid pakuvad eksamiainetes e-kursuseid

Eesti keel

Vabariigi Valitsus on kehtestanud veelgi rangemad piirangud, mistõttu tuleb gümnaasiumiõpilastel jääda distantsõppele kuni 12.aprillini. Üha olulisemaks muutub distantsõppe ja e-õppe kvaliteedi ja efektiivsuse küsimus. Eesti kõrgkoolid on avardamas õppimisvõimalusi e-kursuste loomise ja pakkumisega gümnaasiumi ja põhikoolide lõpuklassidele. 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli pakutavatele tasuta kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

Gümnaasium koolivaheajale. Distantsõpe kuni 28.märtsini

Eesti keel

UUENDATUD 26.02.2021

Head õpilased, vanemad ja õpetajad,

Lõppenud on kolmas õppeveerand ja alates 22.veebruarist on gümnaasiumi õpilased koolivaheajal. Kahjuks aga on viiruse leviku tõenäosus liiga kõrge, mistõttu kehtestas Vabariigi Valitsus olulised piirangud, mis puudutavad ka meie õpilasi ja töötajaid. Täiendavate meetmete eesmärk on senisest tõhusamalt vähendada inimeste kokkupuuteid, vältida suuremate hulkade inimeste koosviibimist ja seeläbi viiruse levimist.

Piirangud, mis hakkavad kehtima esmaspäeval ehk 22. veebruaril:

  • Ajavahemikul 1.–7. märts jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teiste klasside õpilastele sel perioodil kohapealset õppetööd ei toimu ja nad ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.
  • Õppehoonetes võib viibida ja liikuda üksnes erijuhtudel: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone, sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadidel.
  • Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus või treening lubatud.
  • Täiendavalt loe piirangute kohta siin

1.märtist kuni 28. märtsini on gümnaasiumiõpilased distantsõppel.

Head ja tervisesõbralikku koolivaheaega!

Õnnitlen kõiki saabuva Eesti Vabariigi 103.aastapäeva puhul!

Arno Kaseniit

direktor

Lehed