Sillamäe Gümnaasium

Spordipäev 2020

Eesti keele nädal

previous next

Sillamäe Gümnaasium läheb alates 30.novembrist üle distantsõppele

Eesti keel

Lähtudes Vabariigi Valitsuse19.augusti korralduses nr. 282 ja 23.novembri korralduses nr 417 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" ja Terviseameti 23.novembri korralduses nr 1.1-15/20/11 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustes toodud nõuetest, korraldab Sillamäe Gümnaasium õppetöö ümber- alates 30.novembrist minnakse üle distantsõppele. 

Jõuluaja ja aastavahetuse koolivaheaeg toimub vastavalt HTM ministri määrusele 23.detsembrist 2020 kuni 10.jaanuarini 2021.a.

Õpetajad ja spetsialistid töötavad nii koolihoones kui  kaugtöö vormis kooskõlastatult otsese juhiga.
Õpilaste toitlustamine korraldatakse toidupakkide üleandmisega distantsõppe perioodil vähemalt kahel korral.

Täiendav info: kantselei@sillamaegymn.edu.ee, tel 3929047

Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja Teadusnõukoja ühispöördumine seoses COVID-19 levikuga

Eesti keel

Head Sillamäe Gümnaasiumi õpilased, vanemad ja koolitöötajad,

Palun lugeda tähelepanelikult Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja Teadusnõukoja ühispöördumist ja juhinduda soovitustest.

Püsime terved ja hoiame üksteist, Ida-Virumaad ning kogu Eestit!

Pöördumine pdf formaadis siin


Peaminister Jüri Ratas
Terviseameti peadirektor Üllar Lanno
Teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar

Rahvusvaheline muusikapäev

Eesti keel

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva – traditsioon, mis algatati juba 1975. aastal. Eestis toimub sel päeval mitmeid kontserte ning Kultuurkapital ja Muusikanõukogu tunnustavad muusikuid ja annavad üle preemiaid. Sillamäe Gümnaasiumi õpilastele astusid muusikapäeva puhul üles Sillamäe muusikakooli rütmimuusika osakond: muusikakooli direktor/pianist Vladimir Võssotski, saksofoniõpetaja Artjom Repjuk ning kitarrist Pavel Klišin. 

Lehed