Vastuvõtu ajakava

SISSEASTUMISE AJAKAVA 2024/25. õa

Hea õpilaskandidaat!

Vastuvõtt 2024/25. õppeaastaks toimub Virumaa riigigümnaasiumide ühiskatsetena.
Seitse Virumaa riigigümnaasiumit - Narva Eesti Gümnaasium, Narva Gümnaasium, Sillamäe Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Kiviõli 1. Keskkool, Rakvere Riigigümnaasium korraldavad 2024. aastal ühised sisseastumiskatsed 10. klassidesse (G1) sisseastujatele.

2024/25. õa sisseastumise ajakava:

VIRUMAA RIIGIGÜMNAASIUMIDE ÜHISKATSETE 2024 AJAKAVA

11.03.- 07.04.2024
https://sisseastumine.eelink opens on new page

10.klassi (G1) ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE 

Registreeru testile ajavahemikus 11.03.-07.04.2024 
https://sisseastumine.eelink opens on new page

NB! Registreeru õpilaskandidaadiks isikliku e-postiga (palume mitte kasutada oma praeguse kooli e-posti)

Registreerumisel märgi vähemalt oma esimene koolieelistus. Soovi korral märgi ka teine ja kolmas valik.

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15.04.2024.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumistestile.

Kirjalik e-test toimub 20.04.2024

SISSEASTUMISTEST koosneb

 I voorust: kirjalikust e-testist (kokku 135 min)

II voorust: vestlusest 

Kirjalikus e-testis on kolm osa:
- eesti keel ja verbaalne mõtlemine (45 min)
- loogilis - matemaatiline mõtlemine (45 min)
- lõimitud loodusteadused (45 min)
Kirjaliku e- testi sooritad selles koolis, mille märkisid registreerumisel ühiskatsetele I (esimeseks) eelistuseks.

Sillamäe Gümnaasiumi e-testi on võimalik sooritada lisaks eesti keelele ka vene keeles (va eesti keel teise keelena osa).

Näiteks: Kui Sillamäe Gümnaasium on I eelistus, sooritad kirjaliku testi Sillamäe Gümnaasiumis.

Tulemustest teatatakse õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas 23.04.2024 kell 16:00

Peale kirjaliku e-testi sooritamist kutsutakse Sind sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonna kaudu.

23.04.-12.05.2024
I eelistus
e koolide vestlused

13.05.-26.05.2024
II, III eelistus
e koolide vestlused

Peale kirjalikku e-testi toimub vestlus.link opens on new page 

Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Sillamäe Gümnaasiumis kohapeal. 

Sulle õpilaskandidaadina määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega näed sisseastumiskeskkonnas.

14.05.2024 I eelistuse koolide tulemused

28.05.2024 II, III eelistuse koolide tulemused

Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Komisjoni otsusest kooli vastuvõtmise/ mittevastuvõtmise kohta saad teada sisseastumiskeskkonna kaudu.

31.05.2024

ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Kui oled saanud õppekoha Sillamäe Gümnaasiumisse ja soovid õppima tulla, kinnita oma Sillamäe Gümnaasiumisse õppimatulek sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 31.05.2024.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 26.06.2024

AVALDUSE ESITAMINE

Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem avalduse kooli vastuvõtmiseks aadressil sisseastumine@sillamaegymn.edu.eelink opens on new page
Avaldusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 08.04.2024.