KKK

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kes pääseb vestlusele?

Vestlusele pääseb õpilaskandidaat, kes on sooritanud sisseastumistesti. Kandidaadid kutsutakse vestlusele koolieelistuste järgi.

Mida vestlusel küsitakse?

Vestlusel tutvutakse õpilaskandidaadiga ja hinnatakse üldpädevusi:

- kultuuri- ja väärtuspädevus (oskus mõista ennast ja teisi, teadlikkus kultuurist)

- õpipädevus (oskus õppida, õpistrateegiate tundmine, aja planeerimise oskus, eesmärkide seadmise oskus)

- ettevõtlikkuspädevus (algatusvõime, oskus oma mõtted ellu viia,

- suhtlus- ja sotsiaalne pädevus (oskus suhelda, oskus teha koostööd)

Täpsema info leiad „Enne vestlusele tulekut“ all

Kui mingil mõjuval põhjusel ei saa määratud ajal vestlusele tulla?

Võta kooliga ühendust ja anna teada. Selleks tuleb lapsevanemal kirjutada kantselei@sillamaegymn.edu.eelink opens on new page meiliaadressil avaldus. Leiame vestluseks lisaaja.

Mida tuleb motivatsioonikirjas kirjutada?

Motivatsioonikirjas tutvusta ennast lühidalt. Kirjelda ennast õppijana, too välja oma huvid ja võimalusel saavutused. Kirjuta, miks sa soovid Sillamäe Gümnaasiumisse õppima tulla. Motivatsioonikirja pikkus on pool A4 lehte kuni 1 A4 leht.

Mis kell algavad tunnid ja kui pikk on tund?

Sillamäe Gümnaasiumis algavad tunnid kell 8.30 ja tund kestab 75 minutit.

Millised on Sillamäe Gümnaasiumi õppesuunad?

Sillamäe Gümnaasiumis ei ole õppesuundi. Igal õpilasel on võimalus planeerida oma individuaalne õpitee läbi erinevate kõrgkoolide ja Ida-Viru Kutsehariduskeskuse valikkursuste moodulite ning matemaatika kursuste valiku.

Mis on moodul?

Moodul on mitmest (kolmest) kursusest koosnev valikainete plokk. Saad valida igal õppeaastal ühe mooduli, mille kursused on õppeaasta peale jagatud. Moodulit valides tuleb sul läbida valitud mooduli kõik kursused. Poole aasta peal ei saa moodulit vahetada. Kui kahtled, pea nõu mentoriga. Mentor toetab sind valikutes tegemisel.

Millise ainekava alusel saan ma õppida eesti keelt?

Sillamäe Gümnaasiumis saad õppida eesti keelt esimese keelena. Kooli lõpetamisel sooritad riigieksami eesti keel emakeelena või eesti keel teise keelena õppekava alusel. Oleme koolis loonud keeleõpet toetava keskkonna ja sind toetavad keeleõppes kõik aineõpetajad ja spetsialistid.

Millist matemaatikat ma saan õppida?

Sillamäe Gümnaasiumis saad valida laia ja kitsa matemaatikakursuse vahel.

Milliseid võõrkeeli saan õppida?

Esimese võõrkeelena õpitakse Sillamäe Gümnaasiumis inglise keelt B2 tasemel. Juhul, kui oled põhikoolis õppinud eesti keelt emakeelena, saad jätkata oma teise keele õppimist B1 tasemel. Lisaks on sul võimalus õppida prantsuse või saksa keelt A2 tasemel.

Kui oled õppinud põhikoolis eesti keelt teise keelena, saad Sillamäe Gümnaasiumis valida valikkursusena prantsuse ja/ või saksa keele.

Kas ma pean õppima gümnaasiumis vene keelt?

Sillamäe Gümnaasiumis ei ole vene keele õppimine kohustuslik. Sul on soovi korral võimalik õppida vene keelt ja kirjandust valikkursusena.

Kas ma saan ise valikkursusi lisaks valida?

Lisaks on sul võimalus valida erinevate kõrgkoolide gümnaasiumiõpilastele pakutavaid kursuseid (näiteks Tartu Ülikooli Teaduskooli kursused) või Edumuse kursuseid. Läbitud kursused arvestatakse sinu valikkursustena.

Kui ma ei ela Sillamäel, siis kuidas ma tundide alguseks kooli jõuan?

Bussid tulevad hommikul ja lähevad peale koolipäeva lõppu Kohtla-Järvele, Jõhvi ja Ahtmesse.

Narvast ja Sinimäelt saad kooli liinibussiga.

Kui sa ei ela Sillamäel, on sul võimalus elada ühiselamus.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 20.03.2024.