Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Galina Šutikova
Galina Šutikova

Eesti keel teise keelena

Ennastjuhtiv õppija

Karjääriõpetus

E-posti aadress galina.shutikova@sillamaegymn.edu.ee
Inna Gusseva
Inna Gusseva

Ennastjuhtiv õppija

Matemaatika

Julia Zahharova
Julia Zahharova

Eesti keel teise keelena

Ennastjuhtiv õppija

Geograafia

Uurimistöö alused

E-posti aadress julia.zahharova@sillamaegymn.edu.ee
Kontakti foto
Marina Orikova

Ennastjuhtiv õppija

Inimene ja õigus

Inimeseõpetus

Õpioskused

E-posti aadress marina.orikova@sillamaegymn.edu.ee
Kontakti foto
Sergei Varankin

Arvutiõpetus

Ennastjuhtiv õppija

IT spetsialist

E-posti aadress sergei.varankin@sillamaegymn.edu.ee
Avaldatud 13.03.2024 Viimati muudetud 12.06.2024