Kooli traditsioonid

Sillamäe Gümnaasiumis korraldatavad traditsioonilised üritused ja traditsioonide järgimine toetavad õpilaste arengut ja on sisuliselt gümnaasiumi õppekava osa.

Huvitegevust  ja traditsiooniliste ürituste korraldamist gümnaasiumis koordineerib eesti keele õpetaja ja humanitaarõppesuuna juht Margit Karina-Tarassova.