Sillamäe Gümnaasium osaleb mitmetes õppeprojekte

Loomise kuupäev 20.05.2024

Õppeaasta viimane veerand on gümnaasiumis aktiivse õppimise ja projektitöö periood. Samal ajal kui abituriendid on juba eksamite lainetel osalevad 10ndikud ja 11ndikud erinevates õppeprojektides.

Sillamäe Gümnaasium on ühinenud Ida-Virumaa rahatarkuse pilootprojektiga ja osaleb aktiivselt koolide võrgustikus, kus korraldatakse lõimitud rahatarkuse tunde. Sillamäe Gümnaasiumis on rahatarkust valikkursusena (finantskirjaoskus, majandusmetemaatika) õpetatud juba mitmel aastal kuid nüüd kavandatakse rahatarkuse kursust kohustusliku valikkursusena kõikidele gümnasistidele.

Huvitav koolitusprojekt õpilastele ja ka õpetajatele on ettevõtlusmängude õppeprojekt. Kümme gümnasisti õpivad läbi viima Tartu Ettevõtlusküla poolt koostatud ettevõtlusmängu Minu ettevõtlik pere. Praktiline õpe toimus 6.-9.mail, mil koolitusel osalevad õpilased viisid läbi ettevõtlusmängu nii gümnaasiumi õpilastele kui ka põhikooli õpilastele.

Sillamäe Gümnaasium pöörab suurt tähelepanu õpilaste eesti keele oskuse arengule ja samuti õpilaste karjäärinõustamisele, nende ettevalmistusele edasiseks eluks peale gümnaasiumiõpinguid.  Eesti keele õpingutes on lisaks klassiõppele keele praktiseerimise võimaluse loomine eestikeelses keskkonnas. Gümnaasium teeb koostööd Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga. Meie õpilased on käinud ja lähevad nendesse gümnaasiumidesse suhtlema eesti keeles. 

Karjäärinõustamist toetab valikkursusel Mina ja Tööle osalemine. Väga asjalik pilootkursus viiakse meie gümnaasiumis läbi praktikute poolt. Projekti läbiviimist korraldab IVEK.

Maikuus on tulemas palju huvitavaid õppesündmusi. Abiturientidel on juba selja taga riigieksam eesti keeles ja inglise keeles. Maikuu teisel poolel on tulemas matemaatika riigieksam ja koolieksam.

Edu ja energiat meile kõigile!

Viimati muudetud 02.06.2024.