2023

Tallinna mnt. 13

ÕPETAJATE PÄEV

previous next

12A, 12B ja 12C klassi õppesõit Talinnasse

Eesti keel

20. novembril käisime väljasõidul Tallinnas.

Külastamise Tallinna Ülikooli ja tutvusime ka Estonia teatrmajaga.

Kohale jõudes läksime kohe ülikooli hoone vanasse tiiba. Seal meile räägiti erinevatest ülikooli instituutidest, kuhu saab kandideerida. Seejärel tehti meile ringkäik majas ja siis jõudsime ülikoolihoone uude ossa. Seal näidati meile jõusaali, erinevaid klassiruume, ruumi dekoratsioonide ehitamiseks ja ruumi filmimiseks, muusika klassiruumi, raamatukogu ja kohti õpilaste lõõgastumiseks.

Peale lõunasööki tudengikohvikus oli meil vaba aega, et jalutada teatrisse, käia poes, hingata värsket õhku ja veidi juttu ajada.

“Minu Riik” Õppepäev

Eesti keel

10. oktoobril toimus "Minu Riik" programmi raames väljasõit Tallinna. Läksime koos teiste Sillamäe Gümnaasiumi 12. klassi õpilastega põnevale seiklusele, et saada rohkem teada Eesti poliitikast ja selle kultuuripärandist.
Meie reis algas Eesti peaministri ametliku residentsi Stenbocki maja külastusega. Siin saime teada valitsuse ja peaministri rollist riigi valitsemisel ning käisime isegi peaministri kabinetis. Seejärel külastasime Riigikogu, kus arutatakse ja võetakse vastu riigi seadusi ja poliitikaid. Riigikogu hoones külastasime koosolekute ruume ja kohtusime isegi ühe saadiku Maria Jufereva-Skuratovskiga, kes rääkis meile parlamendi tööst ja kodanike osalemise olulisusest poliitikas ning oma kogemusest saadikuna. Meie reisi lõpp oli pühendatud Euroopa kultuurile ja ajaloole. Külastasime Euroopa keskust, kus olid interaktiivsed näitused ja tegevused, mis tutvustasid meile riigi rikkalikku kultuuripärandit ja selle kohta Euroopas.

Sillamäe Gümnaasiumis toimub 10.novembril tavapärane koolitöö

Eesti keel

Uudistest oleme lugenud või kuulnud, et Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 10.novembril kl 9-10 koolides hoiatusstreigi. Teatame õpilastele ja vanematele, et Sillamäe Gümnaasium ei streigi ja õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.
Sillamäe Gümnaasium hoolib oma õpilastest ja õpetajatest. Aga samuti oleme mures õpetajate järelkasvu pärast ja pingutame selle nimel, et meie õpetajad ennast arendaksid, et nende motivatsioon ei langeks.
Loodame, et õpetajate töötingimused igal aastal paranevad ja et paljud, ka meie gümnasistid, sooviksid minna õpetajaametit õppima.

Lehed