2023

Tallinna mnt. 13

ÕPETAJATE PÄEV

previous next

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad valmistuvad uueks õppeaastaks

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium arendab koolikultuuri,mille kohaselt õpib ja arendab ennast kogu koolipere. Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatud  projekt „Uueneva õpikäsituse rakendamine eestikeelsele haridusele üleminekul" sai positiivse hinnangu ja gümnaasium sai toetuse õpetajate, spetsialistide ja juhtkonna koolituseks. Projekti eesmärk on võimestada gümnaasiumi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Sillamäe Gümnaasium alustab uut õppeaastat uuel aadressil

Eesti keel

Vastavalt Sillamäe linna ja Haridus- ja teadusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepingule antakse Sillamäe Gümnaasium alates 1.septembrist üle riigi pidamisele. Sillamäe Gümnaasium jätkab tegevust uuel aadressil Sillamäel- Tallinna mnt 13. Samas hoones jätkab ka tegevust Ida-Viru Kutsehariduskeskus. Kahe Ida-Virumaal olulise kooli koostöö lisab väärtust mõlemale organisatsioonile ja pakub Ida-Virumaa noortele parimaid arenguvõimalusi. 

Võidupüha - kõigi aega võitude ja võitluste mälestuspäev

Eesti keel

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919 ja see on ka "eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest.

Lehed