2023

Tallinna mnt. 13

ÕPETAJATE PÄEV

previous next

Loodusainete nädal on toimunud taas

Eesti keel

Aprillis toimus järjekordne loodusainete nädal, mis oli täis huvitavaid tunde ja ettevõtmisi. Loodusainete nädala teemaks oli „Mina olen keskkonnasõbralik“. See teema on tänapäeval väga aktuaalne ning vajab arutamist ja tähelepanu. Nädala raames toimusid huvitavad ja praktilised keemia, bioloogia ja geograafia tunnid, kus läbivaks teemaks oli prügi sorteerimine ning keskkonnasõbralik käitumine ja eluviis.

Kunstiajalooteemaline reis Tallinnasse

Eesti keel

13. aprillil külastasid Sillamäe Gümnaasiumi 10. klasside noored Kadrioru Kunstimuuseumi ja Kiek in de Köki kindlustusmuuseumi Tallinnas.

Tallinna võimsaimas tornis räägiti linna eelloost, linna kindlustamisest, relvastusest,  kuritööst ja karistusest ja linna laastanud sündmustest. Tutvuti linnamüüri tornidega ja rüütlite ning linnaelanike elu-oluga. Räägiti kunagisest sõjapidamisest, katkust ja näljahädadest ning tutvustati kuritegusid ja karistusi keskaegses linnas.

Koolipäev Tallinnas

Eesti keel

Põnev koolipäev Tallinnas
Projekti „Teater kui ühiskonna peegel" raames toimus gümnaasiumi meediaringi õpilastele ja kirjanduse huvilistele 21.04.23 õppekäik Tallinnasse. Õpilased said väga sisuka ja meeldejääva tunni A.H. Tammsaare muuseumis ja meeldejääva kultuurielamuse Tallinna Vene teatris. Õppekäigu korraldasid ja olid õpilaste saatjateks gümnaasiumi kirjanduse õpetaja Olga Bolshakova ja meediakursuse õpetaja Natalja Lillemäe.

Sillamäe Gümnaasiumis on koolivaheaeg, abituriendid teevad riigieksamit

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasiumis algas 24.aprillil viimase õppeveerandi eelne kevadvaheaeg. Nädalajagu puhkust intensiivsest õppetööst kulub ära nii õpilastele kui ka õpetajatele. Erandiks on aga abituriendid, kel tuleb juba 25.aprillil sooritada eesti keele kui teise keele riigieksam. Eksamile registreerus 92 õpilast. Teisipäeval on riigieksami kirjalik osa ja kolmapäeval-neljapäeval eksami suuline osa. Inglise keele riigieksam toimub 2.mail.

22.aprillil toimus juba uutele õpilastele vastuvõtu test. Sillamäe Gümnaasiumisse kandideerib uueks õppeaastaks üle 150 õpilase. Õpilaskandidaatidega vestlused algavad 8.mail.

Soovime eksamil osalejatele edu! 10ndikele ja 11ndikele aga värskendavat koolivaheaega.

Noorteball

Eesti keel

Reedel, 31. märtsil toimus Sillamäe Kultuurikeskuses järjekordne noorteball.

Meie noorteballil osalesid meie oma õpilased, õpetajad ja vilistlased. Balli publikuks olid meie  õpilased, nende vanemad ja külalised. Külalisi võtsid vastu Kultuurimaja fuajees meeldiva muusikaga Viktor Tarassov ja Urmas Rätsepp. Külalisesinejateks olid meie endine vilistlane Alla Šubina, kelle muusikasaatjaks oli Jegor Borodin ja Sillamäe Muusikakooli ansambel “Akkord” koos Vladimir Võssotskiga.

Lehed