2023

Tallinna mnt. 13

ÕPETAJATE PÄEV

previous next

Sillamäe Gümnaasium noortemessil Orientiir

Eesti keel

17.märtsil toimus Narvas kohaliku noortekeskuse poolt korraldatud infomess Orientiir. Sillamäe Gümnaasium on sellisel üritusel osalenud juba päris algusest saadik. Olime oma õpilastega loodavat gümnaasiumi tutvustams juba 2012. aasta kevadel. Osalesime ka seekord- nüüd juba vahetult enne seda kui riigigümnaasiumiks üle läheme.

Aitäh meie vahvatele õpilasesinduse liikmetele ja sekretär Juliale ning õpetaja Margit Karinale, kes vapralt meie gümnaasiumit kõrvuti Narva linna gümnaasiumidega noortele tutvustasid. 

Ootame sel aastal meie gümnaasiumisse õppima 100 uut õpilast. Uuel õppeaastal alustame riigigümnaasiumina uues õppehoones Sillamäel aadressil Tallinna mnt 13. Õpilastele avanevad uued võimalused mitmekülgseks ja kvaliteetseks õppeks.  Jätkame koostööd kõrgkoolidega, IVKHK-ga ja uuel õppeaastal ka kõigi riigigümnaasiumidega Eestis. Ootame põhikoolilõpetajaid igast koolist Ida-Virumaalt. Meil on võimalus ööbida ka õpilaskodus, kaugemalt tulnud õpilasi toob Sillamäele koolibuss.

Uute gümnasistide vastuvõtt algab juba 20.märtsil. Vastuvõtu kohta loe infot siin

Sillamäe Gümnaasiumi pidamise üleandmine

Eesti keel

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 81 lõikest 6, teatab Sillamäe Linnavalitsus, et

3. märtsil 2023 sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Sillamäe Linnavalitsus halduslepingu, mille alusel antakse Sillamäe Gümnaasiumi pidamine üle Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. septembril 2023.

Õpilased, kes koolipidamise üleandmise hetkel on Sillamäe Gümnaasiumi õpilaste nimekirjas, jätkavad pärast kooli pidamise üleandmist õpinguid õppekaval, mille järgi nad õppima asusid.

Head rahvusvahelist naistepäeva

Eesti keel

Õnnitlused kõigile rahvusvahelise naistepäeva puhul! Naistepäeval mõtlema ja räägime taas väärtustest. Räägime traditsioonidest, ajaloost, ühiskonna arengutest ja inimeste erinevatest rollidest. Sel päeval on saanud traditsiooniks õnnitleda naisi ja soovida õnne! Teeme seda meiegi!

Eesti Vabariigi sünnipäevaaktus

Eesti keel

23. veebruaril toimus Sillamäe Gümnaasiumis pidulik EV sünnipäevaaktus. Nagu alati, algas üritus gümnaasiumi lipu sissetoomisega ja EV hümniga. 

Eesti Vabariik sündis läbi vabadusvõitluse 1918.aastal. 

105 aastat tagasi,  24. veebruaril 1918.aastal, kuulutati Eestit iseseisvaks riigiks.

Aastapäevakõnega esinesid direktor Arno Kaseniit ja õpilasesinduse president Marija Kashnova. 

Sillamäe Gümnaasium ja Eesti Keelepööre käivitavad gümnasisti keelesõbra projekti

Eesti keel

Sillamäe Gümnaasium ja MTÜ Eesti Keelepööre käivitavad veebruaris - märtsis gümnaasiuminoortele mõeldud eesti keele õppe ja suhtlusoskuste arendamise projekti "Gümnasisti keelesõber" . Projekti eesmärk on kokku viia gümnaasiuminoored, kes sooviksid õppida eesti keelt suheldes eesti emakeelega eakaaslastega. Projekti piloteeritakse kuni maikuuni. Kui kõik laabub, siis jätkatakse projektitegevusi ka järgnevatel õppeaastatel.

Kui soovid osaleda projektis "Gümnasisti keelesõber" eesti keele õppijana, siis palun registreeru siin https://forms.gle/zkPDRqAHa8fjEojn9

Kui soovid osaleda projektis eestikeelse vestluskaaslasena, siis palun registreeru siin https://forms.gle/X6DBgVihTpidikvo9

Lähemalt saab projekti kohta infot projekti e-posti aadressil gymnakeelesober@gmail.com

Lehed