2023

Tallinna mnt. 13

ÕPETAJATE PÄEV

previous next

Sillamäe Gümnaasium osaleb aktiivselt Ida-Virumaa koolide kultuurisaadiku projektis

Eesti keel

Käesoleva aasta alguses eraldas Kultuuriministeerium Ida-Viru haridusasutustele toetust õpilaste ja õpetajate kultuurireiside korraldamiseks eestikeelsetesse keskkondadesse sh muuseumidesse, teatrietendustele ja spordiüritustele. Kultuurisaadiku programm on mõeldud kultuuriliste eesmärkide täitmiseks ja õpilastele väljasõitude korraldamiseks. Ka Sillamäe Gümnaasium sai kultuurireiside korraldamiseks märkimisväärse summa. Tänu Kultuuriministeeriumi toetusele on saanud pea kõik gümnaasiumiõpilased külastada ERM-i, käia teatrites Vanemuine ja Estonia ning Vabamus.  Novembris on kavas veel mõned õppekäigud. Oleme tänulikud Eesti Rahvakultuuri Keskuse töötajatele Anne Uttendorfile ja Marianne Kamale, kes programmi koordineerivad.  

Populaarseim sihtkoht on kahtlemeta Eesti Rahvamuuseum Tartus.

Inglise keele nädal

Eesti keel

Selle õppeaasta inglise keele nädal toimus 16.-20. oktoobril ning oli pühendatud Halloweeni traditsioonile.Inglise keele nädal algas kahe sündmusega: esmaspäeval toimus G12 õpilaste inglise keele e-katseeksam ning G11 õpilaste sõit Narva Ameerika keskusesse.

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased õpivad nii koolis kui ka väljaspool koolimaja

Eesti keel

Õppeaasta esimesel õppeveerandil on Sillamäe Gümnaasiumi õpilastel head võimalused õppida ka väljaspool koolimaja.Spordinädalal käisime Alutaguse spordi- ja puhkekeskuses, osalesime goldbergi masina kokkupanemise võistlusel Toilas. Oktoobris  toimus 12ndike õppekäik Minu Riik programmi raames Riigikogusse, kultuurisaadiku projekti raames minnakse Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse ning Inglise keele nädala raames Narva Ameerika kesklusesse inglise keelt praktiseerima. Nädalalõpus toimub õpilaste väitluskoolitus Argument 2023.

Hoolime oma õpilastest ja pakume neile mitmekülgseid arenguvõimalusi. 

Lehed