Õppesuuna valikkursused

Sillamäe Gümnaasiumis saab valida nelja õppesuuna vahel

 • Reaalainete õppesuund
 • Looduse ja keskkonna õppesuund
 • Humanitaarainete õppesuund
 • Sisekaitse õppesuund 

Õppesuuna õppekavas pakutakse õpilasele temaatilisi valikkursuseid, võimalust osaleda projektides, sooritada üleminekueksameid ja kirjalikke töid, mis toetavad õpilase soovi õppida ja areneda soovitud valdkonnas.

Rohkem õppesuundade valikkursustest ja moodulitest loe siin

Sillamäe Gümnaasium - õpilased valivad meid!


Õppevormid:

 • STATSIONAARNE ÕPE
 • MITTESTATSIONAARNE ÕPE

Õppekeel: eesti keel

 • 60 % kursustest saab õpilane õppida eesti keeles ja 40% vene keeles.

Õppesuunad:
Meil on võimalik õppida neljal õppesuunal:

REAALÕPPESUUNA MOODULID
Reaalõppesuuna moodulid:

 • lai matemaatika,
 • informaatika,
 • inseneeria.

Reaalsuuna valikkurused:

 • robootika,
 • programmeerimise alused,
 • majandusmatemaatika,
 • majandus ja ettevõtlus.

LOODUSÕPPESUUNA MOODULID
Loodusõppesuuna lisakursused:

 • bioloogia,
 • keemia

Loodusõppesuuna valikkursused:

 • keskkonnakeemia;
 • geneetika,
 • terviseõpetus.

HUMANITAARÕPPESUUNA MOODULID
Humanitaarõppesuuna lisakursused:

 • eesti keel,
 • inglise keel.

Humanitaarsuuna valikained:

 • kultuurilugu,
 • meedia, väitlus,
 • psühholoogia,
 • filosoofia, eetika,
 • Briti kultuur (ingl k).

SISEKAITSE ÕPPESUUNA MOODULID

 • riigikaitse teoreetiline kursus ja laager,
 • päästetöö ja esmaabi teoreetiline kursus ja laager
 • politsei- ja piirivalve töö,
 • maksundus ja tollindus,

Sisekaitse valikkursused:

 • enesekaitse,
 • inimene ja õigus